Jednotky obsahu

Jednotky obsahu

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky obsahu

Pro měření plochy/obsahu geometrických útvarů, staveb nebo pozemků se používají jednotky obsahu, které vznikly z jednotek délky. Např. metr čtvereční se rovná ploše čtverce, jehož strana měří jeden metr. Také platí, že zatím co metr délky má 10 dm, metr čtvereční plochy obsahuje 10×10=100 dm2.


1 cm2 = 10 mm × 10 mm = 100 mm2
1 dm2 = 10 cm × 10 cm = 100 cm2
1 m1 dm1 dm²1 m²

1 m2 = 100 cm × 100 cm = 10000 cm2
1 km2 = 1000 m × 1000 m = 1000000 m2
kmmdmcmmm×10×10×10×1000km²dm²cm²mm²×100×100×100×1000000

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify