Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Jednotky času (minuty a sekundy)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky času

1 min (minuta) = 60 s (sekund)
1 h (hodina) = 60 min
1.5 h = 1 h 30 min
1 h = 60 × 60 s = 3600 sJednotky času (hodiny a minuty)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky času

1 min (minuta) = 60 s (sekund)
1 h (hodina) = 60 min
1.5 h = 1 h 30 min
1 h = 60 × 60 s = 3600 sJednotky času (týdny, měsíce, roky)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky času

1 min (minuta) = 60 s (sekund)
1 h (hodina) = 60 min
1.5 h = 1 h 30 min
1 h = 60 × 60 s = 3600 s

1 den = 24 hodin
1 týden = 7 dní
měsíc = 28 nebo 29 dní (únor), 30 dní (duben, červen, září, listopad) nebo 31 dní (leden, březen, květen, červenec, srpen, říjen, prosinec)
rok = 12 měsíců = 365 dní = 52 týdnů 1 den
přestupný rok = 12 měsíců = 366 dní = 52 týdnů 2 dny

Přestupný rok je rok, ve kterém se do kalendáře přidává další den, aby se kalendář synchronizoval s časem, který Země potřebuje k jednomu oběhu kolem Slunce. Skutečný oběh Země trvá nepatrně déle než 365 dní. Tento čas navíc se pravidelně musí vykompenzovat rokem, který má o jeden den víc. V přestupných letech se proto přidá den – 29. únor, který v normálním roce neexistuje (únor má obvykle 28 dní). Přestupný rok se opakuje každé 4 roky, má 366 dní.

Letopočet přestupného roku musí být dělitelný 4 (např. roky 2004, 2008, 2012), ale zároveň ne 100 (1800, 1900, 2100). Pokud je však letopočet dělitelný 400, je to opět přestupný rok (např. rok 2000).Jednotky délky

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky délky


1 cm (centimeter) = 10 mm (milimeter)
1 dm (decimeter) = 10 cm
1 m (meter) = 100 cm = 10 dm
1 km (kilometer)= 1000 m


Jednotky hmotnosti (kg a g)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky hmotnosti

1 g (gram) = 1000 mg (miligram)
1 dkg (dekagram) =10 g
1 kg (kilogram)= 1000 g= 100 dkg
1 t (tona) = 1000 kg


Jednotky objemu (l a ml)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky objemu

1 l (litr) = 1000 ml (mililitr) = 10×10×10 cm3=1000 cm 3=1 dm3 (kubický decimetr)
1 cl (centilitr) = 10 ml
1 hl (hektolitr) = 100 l
1 m3 (kubický metr) = 100 cm × 100 cm × 100 cm = 1000000 cm 3= 1000 dm3 = 100 l


Jednotky plochy

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky délky

1 cm2 = 10 mm × 10 mm = 100 mm2
1 dm2 = 10 cm × 10 cm = 100 cm2
1 m2 = 100 cm × 100 cm = 10000 cm2
1 km2 = 1000 m × 1000 m = 1000000 m2


Desetinná čísla a měrné jednotky (lehké)

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Jednotky rychlosti

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky rychlosti

1 h= 60 min
60 km/h = 1 km/min
1 km/h = $1/60$ km/min


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify