Měrné jednotky

Jednotky času (sekundy a minuty)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky času

1 min (minuta) = 60 s (sekund)
1 h (hodina) = 60 min

hmins×60×60÷60÷60

1.5 h (hodina a půl) = 1 h 30 min
1 h = 60 × 60 s = 3600 sJednotky času (sekundy, minuty a hodiny)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky času

1 min (minuta) = 60 s (sekund)
1 h (hodina) = 60 min

hmins×60×60÷60÷60

1.5 h (hodina a půl) = 1 h 30 min
1 h = 60 × 60 s = 3600 sJednotky času (měsíce)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky času

1 min (minuta) = 60 s (sekund)
1 h (hodina) = 60 min
1.5 h = 1 h 30 min
1 h = 60 × 60 s = 3600 s

1 den = 24 hodin
1 týden = 7 dní (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle)
1 měsíc = 28 až 31 dní

MěsícPočet dní
Leden31
Únor28 nebo 29
Březen31
Duben30
Květen31
Červen30
Červenec31
Srpen31
Září30
Říjen31
Listopad30
Prosinec31

rok = 12 měsíců = 365 dní = 52 týdnů 1 den
přestupný rok = 12 měsíců = 366 dní = 52 týdnů 2 dny

Přestupný rok je rok, ve kterém se do kalendáře přidává další den, aby se kalendář synchronizoval s časem, který Země potřebuje k jednomu oběhu kolem Slunce. Skutečný oběh Země trvá nepatrně déle než 365 dní. Tento čas navíc se pravidelně musí vykompenzovat rokem, který má o jeden den víc. V přestupných letech se proto přidá den – 29. únor, který v normálním roce neexistuje (únor má obvykle 28 dní). Přestupný rok má 366 dní.

Říka se, že přestupný rok se opakuje každé 4 roky, no ne vždy tomu tak je. Letopočet přestupného roku musí být dělitelný 4 (např. roky 2004, 2008, 2012), ale zároveň ne 100 (1800, 1900, 2100). Pokud je však letopočet dělitelný 400, je to opět přestupný rok (např. rok 2000).Jednotky délky (cm, dm, m)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky délky


m... metr
dm... decimetr
cm... centimetr

1 m = 100 cm = 10 dm
1 dm = 10 cm
mdmcm×10×10÷10÷101 m1 m10 dm100 cm50 cm5 dm10 cm1 dm5 cm


Jednotky délky (lehké)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky délky


1 cm (centimetr) = 10 mm (milimetr)
1 dm (decimetr) = 10 cm
1 m (metr) = 100 cm = 10 dm
1 km (kilometr)= 1000 m
kmmdmcmmm×10×10×10×1000÷1000÷10÷10÷10


Jednotky délky (střední)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky délky


1 cm (centimetr) = 10 mm (milimetr)
1 dm (decimetr) = 10 cm
1 m (metr) = 100 cm = 10 dm
1 km (kilometr)= 1000 m
kmmdmcmmm×10×10×10×1000÷1000÷10÷10÷10


Jednotky délky (těžké)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky délky


1 cm (centimetr) = 10 mm (milimetr)
1 dm (decimetr) = 10 cm
1 m (metr) = 100 cm = 10 dm
1 km (kilometr)= 1000 m
kmmdmcmmm×10×10×10×1000÷1000÷10÷10÷10


Jednotky obsahu

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky obsahu

Pro měření plochy geometrických útvarů, staveb nebo pozemků se používají jednotky obsahu, které vznikly z jednotek délky. Např. metr čtvereční se rovná ploše čtverce, jehož strana měří jeden metr. Také platí, že zatím co metr délky má 10 dm, metr čtvereční plochy obsahuje 10×10=100 dm2.
1 cm2 = 10 mm × 10 mm = 100 mm2
1 dm2 = 10 cm × 10 cm = 100 cm2
1 m1 dm1 dm²1 m²

1 m2 = 100 cm × 100 cm = 10000 cm2
1 km2 = 1000 m × 1000 m = 1000000 m2
kmmdmcmmm×10×10×10×1000km²dm²cm²mm²×100×100×100×1000000


Jednotky hmotnosti (kg a g)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky hmotnosti

1 g (gram) = 1000 mg (miligram)
1 kg (kilogram)= 1000 g= 100 dkg
1 t (tona) = 1000 kg

tkggmg×1000×1000×1000÷1000÷1000÷1000

1 dkg (dekagram) =10 g
1 kg (kilogram)= 1000 g= 100 dkgJednotky objemu (l a hl)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky objemu


l...litr
hl...hektolitr

1 hl (hektolitr) = 100 l (litr)
hlldlclml×10×10×10×100÷100÷10÷10÷10


Jednotky objemu (l a ml)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jednotky objemu


l...litr
ml...mililitr

1 l = 1000 ml
hlldlclml×10×10×10×100÷100÷10÷10÷10


Desetinná čísla a měrné jednotky (lehké)

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Jednotky rychlosti

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Převod jednotek rychlosti

Rychlost se měří jako vzdálenost ujetá za určitou časovou jednotku, např. pokud auto jede 40 km/h, znamená to, že auto ujede 40 km každou hodinu (40 km za hodinu, 80 za dvě hodiny, 120 za tři hodiny atd.). Americký ekvivalent je mph (míle za hodinu, 1 míle = 1.609 km). Jelikož se jedná o kombinaci jednotek (vzdálenost dělená časem), musíme při přepočtu na různé jednotky rychlosti věnovat pozornost oběma jednotkám (času a vzdálenosti) a určit, jak je změnit.

Jestliže se pohybujeme rychlostí 2 m/s, znamená to, že každou sekundu urazíme 2 metry. Kolik metrů urazíme za hodinu? Jedna hodina má 3600 sekund.

$$2;m/s=$$
$$=2×3600=7200;m/s$$

Za hodinu urazíme 7200 m. A kolik kilometrů urazíme za 1 hodinu? Víme, že 1 km se rovná 1000 m.

$$ 7200;m/s=7.2;km/s $$

Pohybuje-li se auto rychlostí 90 km/h, kolik metrů za sekundu ujede? V tomto případě musíme pro výpočet metrů vynásobit 90 x 1000 (90 km=90000 m). Zároveň musíme vydělit hodnotu 3600, protože jedna hodina má 3600 sekund:

$$90;km/h={90000;m}/{3600;s}=25;m/s$$

Auto jede rychlostí 25 m/s. Jaká je ale jeho rychlost v km/min? Jak víme, 1 hodina má 60 minut. To znamená, že za minutu pojede:

$$90;km/h=$$
$$={90;km}/{60;min}=1.5;km/min$$


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify