Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Jaká část obrázku je vybarvená?


Desetinná čísla a zlomky (lehké)

2/10=0.2

Desetinná čísla a zlomky (střední)

2/5 = 0.4

Porovnávání zlomků, des. čísel a celých čísel

3/8 < 0.5

Dělení desetinných čísel

10 ÷ 0.25 = ?

Převod periodických desetinných čísel na zlomek


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify