Zbytek po dělení 5-7

Zbytek po dělení 5-7

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Zbytek po dělení

Výsledek dělení není vždy hezké celé číslo, např. 7÷3. Víme, že 3 se do 7 vejde dvakrát. Avšak 3×2=6. Stále zbývá 1. V tomto případě nazýváme 1 zbytkem po dělení .

7÷3

7 se nazývá dělenec and 3 je dělitel. K výpočtu zbytku po dělení je potřeba najít nejvyšší násobek (6) dělitele (3), který je však stále nižší než dělenec (7), a odečíst jej od dělence (7−6=1).

Příklad:

$$44÷5 ;→; 5×8=40 ;→;$$
$$ 44−40=4$$

4 je zbytek po dělení 5:

$$44=5×8+bo4$$

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify