Dělitelnost 3

Dělitelnost 3

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Pravidla dělitelnosti


Číslo je dělitelné číslem 2 , pokud končí číslicí 0, 2, 4, 6 nebo 8. Tato čísla se nazývají sudá čísla. Čísla, která nejsou dělitelná 2, se nazývají lichá čísla.

Číslo je dělitelné 3 , pokud je součet jeho číslic dělitelný 3.

Číslo je dělitelné 4 , pokud jsou poslední dvě číslice dělitelné číslem 4 nebo číslo končí na 00.

Číslo je dělitelné 5 , pokud končí na 0 nebo 5.

Číslo je dělitelné 6, pokud je součet jeho číslic dělitelný 3 a 2.

Číslo je dělitelné 8 , pokud poslední tři číslice jsou dělitelné číslem 8 nebo číslo končí na 000.

Číslo je dělitelné číslem 9 , pokud je součet jeho číslic dělitelný číslem 9.

Číslo je dělitelné 10 , pokud končí číslicí 0.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify