Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Dělení 2

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Dělení 3

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Dělení 4

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Dělení 5

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Dělení 10

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Dělení 11

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Zbytek po dělení 2-4

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Zbytek po dělení

Výsledek dělení není vždy hezké celé číslo, např. 7÷3. Víme, že 3 se do 7 vejde dvakrát. Avšak 3×2=6. Stále zbývá 1. V tomto případě nazýváme 1 zbytkem po dělení (7 je dělenec and 3 je dělitel).

K tomuto výpočtu je potřeba najít nejvyšší násobek dělitele (3), který je však stále nižší než dělenec, a odečíst jej od dělence.

Příklad:
44÷5 ⇒ 5×8=40 ⇒ 44−40=4 (4 je zbytek po dělení 5: 44=5×8+4).Zbytek po dělení 5-7

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Zbytek po dělení

Výsledek dělení není vždy hezké celé číslo, např. 7÷3. Víme, že 3 se do 7 vejde dvakrát. Avšak 3×2=6. Stále zbývá 1. V tomto případě nazýváme 1 zbytkem po dělení (7 je dělenec and 3 je dělitel).

K tomuto výpočtu je potřeba najít nejvyšší násobek dělitele (3), který je však stále nižší než dělenec, a odečíst jej od dělence.

Příklad:
44÷5 ⇒ 5×8=40 ⇒ 44−40=4 (4 je zbytek po dělení 5: 44=5×8+4).Dělení pod sebe (lehké)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

1752÷8=22×8=16−161−1615− 87−1615− 8721752÷8=211×8=81752÷8=21


Liché nebo sudé číslo

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Pravidla dělitelnosti


Číslo je dělitelné číslem 2 , pokud končí číslicí 0, 2, 4, 6 nebo 8. Tato čísla se nazývají sudá čísla. Čísla, která nejsou dělitelná 2, se nazývají lichá čísla.

Číslo je dělitelné 3 , pokud je součet jeho číslic dělitelný 3.

Číslo je dělitelné 4 , pokud jsou poslední dvě číslice dělitelné číslem 4 nebo číslo končí na 00.

Číslo je dělitelné 5 , pokud končí na 0 nebo 5.

Číslo je dělitelné 6, pokud je součet jeho číslic dělitelný 3 a 2.

Číslo je dělitelné 8 , pokud poslední tři číslice jsou dělitelné číslem 8 nebo číslo končí na 000.

Číslo je dělitelné číslem 9 , pokud je součet jeho číslic dělitelný číslem 9.

Číslo je dělitelné 10 , pokud končí číslicí 0.Dělitelnost 3

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Pravidla dělitelnosti


Číslo je dělitelné číslem 2 , pokud končí číslicí 0, 2, 4, 6 nebo 8. Tato čísla se nazývají sudá čísla. Čísla, která nejsou dělitelná 2, se nazývají lichá čísla.

Číslo je dělitelné 3 , pokud je součet jeho číslic dělitelný 3.

Číslo je dělitelné 4 , pokud jsou poslední dvě číslice dělitelné číslem 4 nebo číslo končí na 00.

Číslo je dělitelné 5 , pokud končí na 0 nebo 5.

Číslo je dělitelné 6, pokud je součet jeho číslic dělitelný 3 a 2.

Číslo je dělitelné 8 , pokud poslední tři číslice jsou dělitelné číslem 8 nebo číslo končí na 000.

Číslo je dělitelné číslem 9 , pokud je součet jeho číslic dělitelný číslem 9.

Číslo je dělitelné 10 , pokud končí číslicí 0.Násobky a dělitelé

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Násobky

Když číslo vynásobíme jiným celým číslem, získáme jeho násobky. Např. násobky 5 jsou 5, 10, 15, 20, 25 atd.

Existuje nekonečně mnoho násobků jakéhokoli celého čísla.

Dělitele

Dělitele čísla jsou čísla, která společně vynásobíme, abychom získali toto číslo. Je to číslo, které beze zbytku vydělí původní číslo. Např. 8 je dělitel 24, protože 24 se může rozdělit přesně na 8 dílů po 3. Kromě 8 a 3 má 24 další dělitele, které můžeme uvést v párech: 12 a 2, 6 a 4 a také 24 a 1.

Každé celé číslo má konečný počet dělitelů.   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify