Násobení pod sebou (těžké)

Násobení pod sebou (těžké)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Násobení pod sebou

Násobení pod sebou (ve sloupcích) nám pomáhá při počítání s vyššími čísly. Jak ukazuje příklad níže (75×7), musíme si čísla napsat pod sebe tak, že větší číslo se nachází nad tím menším. Čísla musí být pod sebou zarovnaná doprava, tudíž se jednotky nachází pod jednotkami, desítky pod desítkami atd. Menším číslem (zde 7) budeme násobit jednotky a desítky toho většího (75). Výpočet začínáme odzadu. V našem případě vynásobíme 7×5, což je 35. Pod jednotky si napíšeme pouze 5 jako koncovou číslici z čísla 35 a zbytek (3) si zapamatujeme do dalšího násobení. Dále tedy vypočítáme 7×7 a k výsledku (49) přičteme zbytek 3 z minulé početní operace (49+3=52). Na pozici stovek se již nenachází další číslice, proto napíšeme 52 na začátek výsledku. Konečný výsledek je 525.

77557755257×7+ =5233×7×5=5×

Podíváme-li se na příklad 348×3, budeme postupovat stejně jako v tom předchozím. Nižším číslem (3) musíme vynásobit všechny jednotky, desítky a stovky čísla vyššího (348). Začínáme odzadu násobením 3×8 a z výsledku 24 napíšeme na pozici jednotek pouze 4 a zbytek 2 si pamatujeme do další operace. Pokračujeme 3×4 a k výsledku 12 připočítáme zbytek 2, který máme z předchozího kola. Z výsledku 14 opět zapíšeme pod desítky pouze koncové číslo 4 a zbytek (1) si podržíme v paměti do dalšího početního úkonu. Tím je násobení 3×3, ke kterému přičteme zbytek 1. 10 poté napíšeme na začátek výsledku, neboť již na pozici tisícovek nemáme další číslici, jež by bylo třeba vynásobit. Konečný výsledek je 1044.

334843348444×3+ = 42 2×8×3=4×133481044×3×3+ =101

Násobení dvojciferným číslem

Při písemném násobení dvojciferným číslem volíme stejný postup jako při použití čísla jednociferného. Napíšeme si čísla pod sebe tak, aby byla zarovnaná doprava. Jak vidíme v příkladu níže, začínáme opět počítat odzadu. Nejdříve vynásobíme číslem 2 všechny číslice v horním čísle. Poté provedeme násobení číslic horního čísla číslicí 3. Tento výsledek napíšeme již do dalšího řádku. Budeme jej psát odzadu a začneme na pozici desítek, tedy na té pozici, na níž se nachází 3. Máme-li oba součiny vypočítané, přidáme znaménko plus, podtrhneme a oba výsledky sečteme.

32348696×348×2=69632348 10441136×348×3=10446961+

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify