Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Rozvinutý zápis

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Desítková soustava

Každá číslice v čísle má svou hodnotu v závislosti na místě (pozici), ve kterém se v čísle objevuje.

Každé číslo udržuje toto pořadí pozic:


1783645:
1 783 645DesítkyJednotkyStovkyDesetitisíceTisíceStatisíceMiliony

Hodnota číslice v čísle se zvýší o desetinásobek pro každou pozici, o kterou se přesuneme doleva, např. u čísla 2973:

  • Hodnota místa, na kterém se nachází 3, je 3
  • Hodnota místa, na kterém se nachází 7, je 7 × 10 = 70
  • Hodnota místa, na kterém se nachází 9, je 9 × 10 × 10 = 900
  • Hodnota místa, na kterém se nachází 2, je 2 × 10 × 10 × 10 = 2000

Z tohoto důvodu můžeme každé číslo zapsat v rozvinutém zápise:

$$ 2973 =$$
$$=3 × 1 + 7 × 10 + 9 × 100 + 2 × 1000 $$

Tento systém zápisu čísel se nazývá desítková (dekadická) soustava, protože k vyjádření čísel používá 10 číslic (0, 1, 2, ... 9). Každá hodnota místa v čísle je mocnina čísla 10: $10 ^ 0 (= 1)$ , $10 ^ 1 (= 10)$, $10 ^ 2 (= 100)$, $10 ^ 3 (= 1000)$, $10 ^ 4 (= 10 000)$ atd.

$$ 2973 = $$
$$=3 × 10 ^ 0 + 7 × 10 ^ 1 + 9 × 10 ^ 2 + 2 × 10 ^ 3 $$

Desítková soustava je světově nejrozšířenější zápis čísel a pro lidi nejpřirozenější. I proto, že naše ruce mají 10 prstů. Kromě desítkové soustavy se často používá soustava dvojková/binární (obzvlášť v informatice, protože k zápisu každého čísla jí stačí dva stavy/číslice: 0 a 1).


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify