Zlomky na číselné ose

Zlomky na číselné ose

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Zlomky

V reálném světě nejsou jen celá čísla. Např. chléb můžeme rozkrojit na dvě poloviny a pizzu na osm kousků. Pro jejich popis používáme zlomky.

Zlomky nám umožňují zapsat části celých čísel, např. čísla menší než 1. Každý zlomek se skládá z čitatele a jmenovatele. Čitatel je horní číslice, která říká, kolik stejných částí zlomek obsahuje. Jmenovatel je dolní číslice, která říká, na kolik stejných částí je celek rozdělen.

3414

Můžeme také zakreslit zlomky na číselnou osu. Chceme-li zakreslit $1/8$, nakreslíme osu od 0 do 1. Nyní rozdělíme mezeru mezi 0 a 1 na osm stejných částí (jmenovatel = 8). Každý představuje zlomky od $1/8$ do $8/8 (= 1)$.

1081283848586878142434441288=001=1=22

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify