Dělení zlomků

Dělení zlomků

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Dělení zlomků

Chceme-li dělit dva zlomky, převrátíme druhý zlomek (vyměníme čitatele s jmenovatelem) a místo dělení mezi sebou oba zlomky vynásobíme.

$$ {8/9} ÷ {2/7} = {8/9} × {7/2} = 56/18 $$

Výsledný zlomek můžeme zjednodušit nebo převést na smíšené číslo:

$$ {56 ÷ 2} / {18 ÷ 2} = 28/9 = {3 × 9 + 1} / 9 = 3 {1/9} $$

Dělení zlomků celým číslem

Celé číslo můžeme napsat jako zlomek (celé číslo použijeme jako čitatel a do jmenovatele vložíme 1):

$$ {4/5} ÷ 7 = {4/5} ÷ {7/1} = 4/5 × 1/7 = 4/35 $$

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify