Zlomky z celých čísel

Zlomky z celých čísel

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Zlomky z celých čísel

Chceme-li najít zlomek z celého čísla (např. $ 3/4 $ z 12), vynásobíme čitatele (3) daným celým číslem (12) a poté produkt (36) pokud možno vydělíme jmenovatelem (4).

$$ {3 × 12} / 4 = 36/4 = 9 $$

   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify