Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Jaký zlomek je na obrázku?


Porovnej zlomky se stejným čitatelem nebo jmenovatelem

3/4>3/7

Porovnej zlomky a celá čísla

3 < 15/4

Doplň čitatel nebo jmenovatel

?/3=12/9

Zlomky z celých čísel

1/4 z 20 je ?

Součet a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem (lehké)

1/2+3/2=?

Součet a odčítání zlomků s různým jmenovatelem (střední)

3/4+1/2=?

Smíšená čísla

158=138

Dělení zlomků

2/3 ÷ 1/6 = ?

Složené zlomky

3/8
4/5

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify