Matematika Testy - Cvičení z matematiky

Součet do 5

1 + 3 = ?

Součet do 10

7 + 2 = ?

Součet od 10 do 20

11 + 5 = ?

Součet do 20

9 + 8 = ?

Porovnej součty do 10

7 + ? > 10
1 + 8 ? 6 + 2

Porovnej součty do 20

4 + 8 ? 7 + 7

Odčítání do 5

4 – 2 = ?

Odčítání do 10

7 – 4 = ?

Odčítání mezi 10 a 20

17 – 5 = ?

Odčítání do 20

17 – 15 = ?

Doplň číselnou řadu

1, 3, 5, 7, ?
2, 5, 8, 11, ?

Výpočty s 0

5 – 0 = ?

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify