Chemie názvosloví a testy

Urči vzorec nebo název peroxokyseliny

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Peroxokyseliny

Peroxokyseliny mají kyslík nahrazen skupinou O-O s ox. číslem za celou skupinu -II O2-II). Při tvoření názvu sa do přídavného jména vkládá prefix -peroxo- s potřebnou číselnou předponou a do vzorce se přidává potřebný počet atomů kyslíku.

Např.
- H2CO3 je kyselina uhličitá (vazby jsou HO-CO-OH). Po nahrazení dvou atomů kyslíku kyslíkovým můstkem vypadá takhle: HO-O-CO-O-OH (tedy CO(OOH)2 nebo H2CO5) a název je kys. diperoxouhličitá
- podobně z H2SO4 (kyselina sírová) se odvodí H2SO5 kyselina peroxosírová
- a z H22S2O7 (kyselina dihydrogendisírová) je H2S2O8 kyselina dihydrogenperoxodisírová

Protože počet kyslíků se udává sumárně, pro správné určení vzorce nebo názvu je nutno poznat původní kyselinu nebo vědět, že určité mocenství není pro daný kyselinotvorný prvek přípustné. Např. v H2SO5 by síra musela být 8-mocná/-ičelá, což není pro síru možné (její maximum je 6/-ová). Avšak vzorec na první pohled vypadá jako běžná oxokyselina.

Alternativně je přípustné zaznamenat vzorec dvojím způsobem, např. kys. peroxodusičná (původně kys. dusičná HNO3) se může zapsat jako HNO4 nebo NO2(OOH).


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify