Chemie názvosloví a testy

Urči vzorec bezkyslíkaté kyseliny

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Bezkyslíkaté kyseliny

Bezkyslíkaté kyseliny jsou dvouprvkové sloučeniny s vodíkem neobsahující kyslík. Tvoří se např. s halogeny. Název se skládá z podst. jména kyselina a přídavného jméno s příponou -vodíková, kde koncovka -ová nemá nic spoločného s oxidačním číslem. Např.
HF je kyselina fluorovodíková
HBr je kyselina bromovodíková


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify