Chemie názvosloví a testy

Urči vzorec hydroxidu

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Hydroxidy

Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují aniontovou dvojici kyslíku a vodíku OH. Stejně jako halogenidy mají oxidační číslo -I.. Název se skládá z hydroxidu (fluorid, chlorid, bromid, jodid) a přídavného jména s koncovkou podle oxidačního čísla.

1.-ný
2.-natý
3.-itý
4.-ičitý
5.-ičný/-ečný
6.-ový
7.-istý
8.-ičelý

Určení vzorce hydroxidu na základě jeho názvu

Hydroxid selenový
Potřebujeme určit oxidační číslo selenu, podle přípony -ový to je VI. Vzorec tedy bude vypadat SeVIXOH-IY. Uděláme křížové pravidlo (dolní čísla-počet atomů získáme vyměnou oxidačních-horních čísel) a dostaneme SeVI1OH-I6. Výsledek je tak Se(OH)6.

V případě, že je počet hydroxidové skupiny vyšší než 1, dává se OH ve vzorci do závorky. Např. KOH je hydroxid draselný, Ba(OH)2 je hydroxid barnatý.


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify