Chemie názvosloví a testy

Urči vzorec halogenidu

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Halogenidy

Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenu (flour, chlor, brom, jod) s jinými prvky. Mají oxidační číslo -I (aniont). Název se skládá ze jména halogenidu (fluorid, chlorid, bromid, jodid) a přídavného jména s koncovkou podle oxidačního čísla.

1.-ný např. KBr, bromid draselný
2.-natý např. CaCl2 , chlorid vápenatý
3.-itý např. AlCl3, chlorid hlinitý
4.-ičitý např. CBr4, bromid uhličitý
5.-ičný/-ečný např. VI5, jodid vanadičný
6.-ový např. CrF6, fluorid chromový
7.-istý např. MnBr7, bromid manganistý
8.-ičelý např. OsBr4, bromid osmičelý

Platí, že molekula musí být elektricky neutrální. Číslo za značkou prvku udává počet atomů v molekule. Pokud tam není, znamená to, že atom daného prvku se vyskytuje v molekule pouze jednou (např. KBr, bromid draselný se skládá z atomu bromu a draslíku). Obecně u halogenidů platí, že druhý prvek ve sloučenině je pouze jednou a počet navázaných halogenů je roven jeho oxidačnímu číslu (koncovce).

Určení vzorce halogenidu na základě jeho názvu

Bromid osmičelý
Potřebujeme určit oxidační číslo osmia, podle přípony -ičelý to je VIII. Vzorec tedy bude vypadat OsVIIIXBr-IY. Uděláme křížové pravidlo (dolní čísla-počet atomů získáme vyměnou oxidačních-horních čísel) a dostaneme OsVIII1Br-I8. Výsledek je tak OsBr8.


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify