Chemie názvosloví a testy

Doplň koncovku halogenidu

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Halogenidy

Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenu (flour, chlor, brom, jod) s jinými prvky. Mají oxidační číslo -I (aniont). Název se skládá ze jména halogenidu (fluorid, chlorid, bromid, jodid) a přídavného jména s koncovkou podle oxidačního čísla.

1.-ný např. KBr, bromid draselný
2.-natý např. CaCl2 , chlorid vápenatý
3.-itý např. AlCl3, chlorid hlinitý
4.-ičitý např. CBr4, bromid uhličitý
5.-ičný/-ečný např. VI5, jodid vanadičný
6.-ový např. CrF6, fluorid chromový
7.-istý např. MnBr7, bromid manganistý
8.-ičelý např. OsBr4, bromid osmičelý

Platí, že molekula musí být elektricky neutrální. Číslo za značkou prvku udává počet atomů v molekule. Pokud tam není, znamená to, že atom daného prvku se vyskytuje v molekule pouze jednou (např. KBr, bromid draselný se skládá z atomu bromu a draslíku). Obecně u halogenidů platí, že druhý prvek ve sloučenině je pouze jednou a počet navázaných halogenů je roven jeho oxidačnímu číslu (koncovce).

Určení názvu halogenidu na základě jeho vzorce

VI5
Potřebujeme určit koncovku. Oxidační číslo jodu je -I, oxidační číslo vanadu zatím neznáme (X), takže vzorec je VX1O-I5. Vycházíme z toho, že molekula musí být elektricky neutrální. Musí tedy platit, že X.1=-I.5, kde X udává oxidační číslo vanadu a zároveň koncovku. Jediné možné řešení rovnice je X=5 (-ičný), takže to bude jodid vanadičný.


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify