Chemie názvosloví a testy

Urči vzorec sulfidu

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Sulfidy

Sulfidy jsou dvouprvkové (binární) sloučeniny síry s kovy. Síra má v sulfidech oxidační číslo -II (aniont). Název se skládá ze sulfidu a přídavného jména s koncovkou podle oxidačního čísla.

1.-ný
2.-natý
3.-itý
4.-ičitý
5.-ičný/-ečný
6.-ový
7.-istý
8.-ičelý

Platí, že molekula musí být elektricky neutrální. Číslo za značkou prvku udává počet atomů v molekule. Pokud tam není, znamená to, že atom daného prvku se vyskytuje v molekule pouze jednou (např. SnS2, sulfid cíničitý, se skládá ze dvou atomů síry a jednoho atomu cínu).

Určení vzorce sulfidu na základě jeho názvu

Sulfid cíničitý
Potřebujeme určit oxidační číslo cínu, podle přípony to je IV. Vzorec teda bude vypadat SnIVXS-IIY. Uděláme křížové pravidlo (dolní čísla-počet atomů získáme výměnou oxidačních-horních čísel) a dostaneme SnIV2S-II4. Dolní hodnoty vydělíme dvojkou (jako vždy v případě sudé koncovky) a získáme SnS2.


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify