Chemie názvosloví a testy

Skupina I.A

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skupina I.A

Hydrogenium (H)

Latinský název: Hydrogen
Chemická skupina: nekovy
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 1
Hmotnostní číslo: 1.00794
Elektronegativita: 2.2
Elektronová konfigurace: 1s1
Objeveno v roce: 1766

Lithium (Li)

Latinský název: Lithium
Chemická skupina: alkalické kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 3
Hmotnostní číslo: 6.941
Elektronegativita: 0.98
Elektronová konfigurace: [He] 2s1
Objeveno v roce: 1817

Natrium (Na)

Latinský název: Sodium
Chemická skupina: alkalické kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 11
Hmotnostní číslo: 22.98976928
Elektronegativita: 0.93
Elektronová konfigurace: [Ne] 3s1
Objeveno v roce: 1807

Kalium (K)

Latinský název: Potassium
Chemická skupina: alkalické kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 19
Hmotnostní číslo: 39.0983
Elektronegativita: 0.82
Elektronová konfigurace: [Ar] 4s1
Objeveno v roce: 1807

Rubidium (Rb)

Latinský název: Rubidium
Chemická skupina: alkalické kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 37
Hmotnostní číslo: 85.4678
Elektronegativita: 0.82
Elektronová konfigurace: [Kr] 5s1
Objeveno v roce: 1861

Caesium (Cs)

Latinský název: Cesium
Chemická skupina: alkalické kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 55
Hmotnostní číslo: 132.9054519
Elektronegativita: 0.79
Elektronová konfigurace: [Xe] 6s1
Objeveno v roce: 1860

Francium (Fr)

Latinský název: Francium
Chemická skupina: alkalické kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 87
Hmotnostní číslo: 223
Elektronegativita: 0.7
Elektronová konfigurace: [Rn] 7s1
Objeveno v roce: 1939

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify