Chemie názvosloví a testy

Skupina VIII.A

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skupina VIII.A

Helium (He)

Latinský název: Helium
Chemická skupina: vzácné plyny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 2
Hmotnostní číslo: 4.002602
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: 1s2
Objeveno v roce: 1868

Neon (Ne)

Latinský název: Neon
Chemická skupina: vzácné plyny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 10
Hmotnostní číslo: 20.1797
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [He] 2s2 2p6
Objeveno v roce: 1898

Argon (Ar)

Latinský název: Argon
Chemická skupina: vzácné plyny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 18
Hmotnostní číslo: 39.948
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Ne] 3s2 3p6
Objeveno v roce: 1894

Krypton (Kr)

Latinský název: Krypton
Chemická skupina: vzácné plyny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 36
Hmotnostní číslo: 83.798
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Ar] 3d10 4s2 4p6
Objeveno v roce: 1898

Xenon (Xe)

Latinský název: Xenon
Chemická skupina: vzácné plyny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 54
Hmotnostní číslo: 131.293
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Kr] 4d10 5s2 5p6
Objeveno v roce: 1898

Radon (Rn)

Latinský název: Radon
Chemická skupina: vzácné plyny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 86
Hmotnostní číslo: 222
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Objeveno v roce: 1900

Oganesson* (Og)

Latinský název: Oganesson
Chemická skupina: vzácné plyny
Skupenství:
Protonové číslo: 118
Hmotnostní číslo: 294
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Objeveno v roce: 2002

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify