Chemie názvosloví a testy

Skupina VII.A

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skupina VII.A

Fluor (F)

Latinský název: Fluorine
Chemická skupina: halogeny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 9
Hmotnostní číslo: 18.9984032
Elektronegativita: 3.98
Elektronová konfigurace: [He] 2s2 2p5
Objeveno v roce: 1670

Chlorum (Cl)

Latinský název: Chlorine
Chemická skupina: halogeny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 17
Hmotnostní číslo: 35.453
Elektronegativita: 3.16
Elektronová konfigurace: [Ne] 3s2 3p5
Objeveno v roce: 1774

Bromum (Br)

Latinský název: Bromine
Chemická skupina: halogeny
Skupenství: kapalina
Protonové číslo: 35
Hmotnostní číslo: 79.904
Elektronegativita: 2.96
Elektronová konfigurace: [Ar] 3d10 4s2 4p5
Objeveno v roce: 1826

Iodum (I)

Latinský název: Iodine
Chemická skupina: halogeny
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 53
Hmotnostní číslo: 126.90447
Elektronegativita: 2.66
Elektronová konfigurace: [Kr] 4d10 5s2 5p5
Objeveno v roce: 1811

Astatinum (At)

Latinský název: Astatine
Chemická skupina: halogeny
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 85
Hmotnostní číslo: 210
Elektronegativita: 2.2
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
Objeveno v roce: 1940

Tennessine* (Ts)

Latinský název: Tennessine
Chemická skupina:
Skupenství:
Protonové číslo: 117
Hmotnostní číslo: 294
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
Objeveno v roce: 2010

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify