Chemie názvosloví a testy

Skupina I.A

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skupina I.A

Hydrogenium (H)

Latinský název: Hydrogen
Chemická skupina: nekovy
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 1
Hmotnostní číslo: 1.00794
Elektronegativita: 2.2
Elektronová konfigurace: 1s1
Objeveno v roce: 1766

Lithium (Li)

Latinský název: Lithium
Chemická skupina: alkalické kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 3
Hmotnostní číslo: 6.941
Elektronegativita: 0.98
Elektronová konfigurace: [He] 2s1
Objeveno v roce: 1817

Natrium (Na)

Latinský název: Sodium
Chemická skupina: alkalické kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 11
Hmotnostní číslo: 22.98976928
Elektronegativita: 0.93
Elektronová konfigurace: [Ne] 3s1
Objeveno v roce: 1807

Kalium (K)

Latinský název: Potassium
Chemická skupina: alkalické kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 19
Hmotnostní číslo: 39.0983
Elektronegativita: 0.82
Elektronová konfigurace: [Ar] 4s1
Objeveno v roce: 1807

Rubidium (Rb)

Latinský název: Rubidium
Chemická skupina: alkalické kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 37
Hmotnostní číslo: 85.4678
Elektronegativita: 0.82
Elektronová konfigurace: [Kr] 5s1
Objeveno v roce: 1861

Caesium (Cs)

Latinský název: Cesium
Chemická skupina: alkalické kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 55
Hmotnostní číslo: 132.9054519
Elektronegativita: 0.79
Elektronová konfigurace: [Xe] 6s1
Objeveno v roce: 1860

Francium (Fr)

Latinský název: Francium
Chemická skupina: alkalické kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 87
Hmotnostní číslo: 223
Elektronegativita: 0.7
Elektronová konfigurace: [Rn] 7s1
Objeveno v roce: 1939


Skupina II.A

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skupina II.A

Beryllium (Be)

Latinský název: Beryllium
Chemická skupina: kovy alkalických zemin
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 4
Hmotnostní číslo: 9.012182
Elektronegativita: 1.57
Elektronová konfigurace: [He] 2s2
Objeveno v roce: 1798

Magnesium (Mg)

Latinský název: Magnesium
Chemická skupina: kovy alkalických zemin
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 12
Hmotnostní číslo: 24.3050
Elektronegativita: 1.31
Elektronová konfigurace: [Ne] 3s2
Objeveno v roce: 1808

Calcium (Ca)

Latinský název: Calcium
Chemická skupina: kovy alkalických zemin
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 20
Hmotnostní číslo: 40.078
Elektronegativita: 1
Elektronová konfigurace: [Ar] 4s2
Objeveno v roce: 0

Strontium (Sr)

Latinský název: Strontium
Chemická skupina: kovy alkalických zemin
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 38
Hmotnostní číslo: 87.62
Elektronegativita: 0.95
Elektronová konfigurace: [Kr] 5s2
Objeveno v roce: 1790

Barium (Ba)

Latinský název: Barium
Chemická skupina: kovy alkalických zemin
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 56
Hmotnostní číslo: 137.327
Elektronegativita: 0.89
Elektronová konfigurace: [Xe] 6s2
Objeveno v roce: 1808

Radium (Ra)

Latinský název: Radium
Chemická skupina: kovy alkalických zemin
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 88
Hmotnostní číslo: 226
Elektronegativita: 0.9
Elektronová konfigurace: [Rn] 7s2
Objeveno v roce: 1898


Skupina III.A

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skupina III.A

Borium (B)

Latinský název: Boron
Chemická skupina: polokovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 5
Hmotnostní číslo: 10.811
Elektronegativita: 2.04
Elektronová konfigurace: [He] 2s2 2p1
Objeveno v roce: 1807

Aluminium (Al)

Latinský název: Aluminum
Chemická skupina: nepřechodné kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 13
Hmotnostní číslo: 26.9815386
Elektronegativita: 1.61
Elektronová konfigurace: [Ne] 3s2 3p1
Objeveno v roce: 0

Gallium (Ga)

Latinský název: Gallium
Chemická skupina: nepřechodné kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 31
Hmotnostní číslo: 69.723
Elektronegativita: 1.81
Elektronová konfigurace: [Ar] 3d10 4s2 4p1
Objeveno v roce: 1875

Indium (In)

Latinský název: Indium
Chemická skupina: nepřechodné kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 49
Hmotnostní číslo: 114.818
Elektronegativita: 1.78
Elektronová konfigurace: [Kr] 4d10 5s2 5p1
Objeveno v roce: 1863

Thallium (Tl)

Latinský název: Thallium
Chemická skupina: nepřechodné kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 81
Hmotnostní číslo: 204.3833
Elektronegativita: 2.04
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
Objeveno v roce: 1861

Nihonium* (Nh)

Latinský název: Nihonium
Chemická skupina:
Skupenství:
Protonové číslo: 113
Hmotnostní číslo: 284
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
Objeveno v roce: 2003


Skupina IV.A

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skupina IV.A

Carbonium (C)

Latinský název: Carbon
Chemická skupina: nekovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 6
Hmotnostní číslo: 12.0107
Elektronegativita: 2.55
Elektronová konfigurace: [He] 2s2 2p2
Objeveno v roce: 0

Silicium (Si)

Latinský název: Silicon
Chemická skupina: polokovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 14
Hmotnostní číslo: 28.0855
Elektronegativita: 1.9
Elektronová konfigurace: [Ne] 3s2 3p2
Objeveno v roce: 1854

Germanium (Ge)

Latinský název: Germanium
Chemická skupina: polokovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 32
Hmotnostní číslo: 72.64
Elektronegativita: 2.01
Elektronová konfigurace: [Ar] 3d10 4s2 4p2
Objeveno v roce: 1886

Stannum (Sn)

Latinský název: Tin
Chemická skupina: nepřechodné kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 50
Hmotnostní číslo: 118.710
Elektronegativita: 1.96
Elektronová konfigurace: [Kr] 4d10 5s2 5p2
Objeveno v roce: 0

Plumbum (Pb)

Latinský název: Lead
Chemická skupina: nepřechodné kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 82
Hmotnostní číslo: 207.2
Elektronegativita: 2.33
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
Objeveno v roce: 0

Flerovium* (Fl)

Latinský název: Flerovium
Chemická skupina:
Skupenství:
Protonové číslo: 114
Hmotnostní číslo: 289
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
Objeveno v roce: 1998


Skupina V.A

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skupina V.A

Nitrogenium (N)

Latinský název: Nitrogen
Chemická skupina: nekovy
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 7
Hmotnostní číslo: 14.0067
Elektronegativita: 3.04
Elektronová konfigurace: [He] 2s2 2p3
Objeveno v roce: 1772

Phosphorus (P)

Latinský název: Phosphorus
Chemická skupina: nekovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 15
Hmotnostní číslo: 30.973762
Elektronegativita: 2.19
Elektronová konfigurace: [Ne] 3s2 3p3
Objeveno v roce: 1669

Arsenicum (As)

Latinský název: Arsenic
Chemická skupina: polokovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 33
Hmotnostní číslo: 74.92160
Elektronegativita: 2.18
Elektronová konfigurace: [Ar] 3d10 4s2 4p3
Objeveno v roce: 0

Stibium (Sb)

Latinský název: Antimony
Chemická skupina: polokovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 51
Hmotnostní číslo: 121.760
Elektronegativita: 2.05
Elektronová konfigurace: [Kr] 4d10 5s2 5p3
Objeveno v roce: 0

Bisemutum (Bi)

Latinský název: Bismuth
Chemická skupina: nepřechodné kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 83
Hmotnostní číslo: 208.98040
Elektronegativita: 2.02
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Objeveno v roce: 0

Moscovium* (Mc)

Latinský název: Moscovium
Chemická skupina:
Skupenství:
Protonové číslo: 115
Hmotnostní číslo: 288
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
Objeveno v roce: 2003


Skupina VI.A

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skupina VI.A

Oxygenium (O)

Latinský název: Oxygen
Chemická skupina: nekovy
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 8
Hmotnostní číslo: 15.9994
Elektronegativita: 3.44
Elektronová konfigurace: [He] 2s2 2p4
Objeveno v roce: 1774

Sulphur (S)

Latinský název: Sulfur
Chemická skupina: nekovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 16
Hmotnostní číslo: 32.065
Elektronegativita: 2.58
Elektronová konfigurace: [Ne] 3s2 3p4
Objeveno v roce: 0

Selenium (Se)

Latinský název: Selenium
Chemická skupina: nekovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 34
Hmotnostní číslo: 78.96
Elektronegativita: 2.55
Elektronová konfigurace: [Ar] 3d10 4s2 4p4
Objeveno v roce: 1817

Tellurium (Te)

Latinský název: Tellurium
Chemická skupina: polokovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 52
Hmotnostní číslo: 127.60
Elektronegativita: 2.1
Elektronová konfigurace: [Kr] 4d10 5s2 5p4
Objeveno v roce: 1782

Polonium (Po)

Latinský název: Polonium
Chemická skupina: polokovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 84
Hmotnostní číslo: 209
Elektronegativita: 2
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
Objeveno v roce: 1898

Livermorium* (Lv)

Latinský název: Livermorium
Chemická skupina:
Skupenství:
Protonové číslo: 116
Hmotnostní číslo: 293
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Objeveno v roce: 2000


Skupina VII.A

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skupina VII.A

Fluor (F)

Latinský název: Fluorine
Chemická skupina: halogeny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 9
Hmotnostní číslo: 18.9984032
Elektronegativita: 3.98
Elektronová konfigurace: [He] 2s2 2p5
Objeveno v roce: 1670

Chlorum (Cl)

Latinský název: Chlorine
Chemická skupina: halogeny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 17
Hmotnostní číslo: 35.453
Elektronegativita: 3.16
Elektronová konfigurace: [Ne] 3s2 3p5
Objeveno v roce: 1774

Bromum (Br)

Latinský název: Bromine
Chemická skupina: halogeny
Skupenství: kapalina
Protonové číslo: 35
Hmotnostní číslo: 79.904
Elektronegativita: 2.96
Elektronová konfigurace: [Ar] 3d10 4s2 4p5
Objeveno v roce: 1826

Iodum (I)

Latinský název: Iodine
Chemická skupina: halogeny
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 53
Hmotnostní číslo: 126.90447
Elektronegativita: 2.66
Elektronová konfigurace: [Kr] 4d10 5s2 5p5
Objeveno v roce: 1811

Astatinum (At)

Latinský název: Astatine
Chemická skupina: halogeny
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 85
Hmotnostní číslo: 210
Elektronegativita: 2.2
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
Objeveno v roce: 1940

Tennessine* (Ts)

Latinský název: Tennessine
Chemická skupina:
Skupenství:
Protonové číslo: 117
Hmotnostní číslo: 294
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
Objeveno v roce: 2010


Skupina VIII.A

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skupina VIII.A

Helium (He)

Latinský název: Helium
Chemická skupina: vzácné plyny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 2
Hmotnostní číslo: 4.002602
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: 1s2
Objeveno v roce: 1868

Neon (Ne)

Latinský název: Neon
Chemická skupina: vzácné plyny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 10
Hmotnostní číslo: 20.1797
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [He] 2s2 2p6
Objeveno v roce: 1898

Argon (Ar)

Latinský název: Argon
Chemická skupina: vzácné plyny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 18
Hmotnostní číslo: 39.948
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Ne] 3s2 3p6
Objeveno v roce: 1894

Krypton (Kr)

Latinský název: Krypton
Chemická skupina: vzácné plyny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 36
Hmotnostní číslo: 83.798
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Ar] 3d10 4s2 4p6
Objeveno v roce: 1898

Xenon (Xe)

Latinský název: Xenon
Chemická skupina: vzácné plyny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 54
Hmotnostní číslo: 131.293
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Kr] 4d10 5s2 5p6
Objeveno v roce: 1898

Radon (Rn)

Latinský název: Radon
Chemická skupina: vzácné plyny
Skupenství: plyn
Protonové číslo: 86
Hmotnostní číslo: 222
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Objeveno v roce: 1900

Oganesson* (Og)

Latinský název: Oganesson
Chemická skupina: vzácné plyny
Skupenství:
Protonové číslo: 118
Hmotnostní číslo: 294
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Objeveno v roce: 2002


Skupiny I a II.B

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skupina I.B

Cuprum (Cu)

Latinský název: Copper
Chemická skupina: přechodné kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 29
Hmotnostní číslo: 63.546
Elektronegativita: 1.9
Elektronová konfigurace: [Ar] 3d10 4s1
Objeveno v roce: 0

Argentum (Ag)

Latinský název: Silver
Chemická skupina: přechodné kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 47
Hmotnostní číslo: 107.8682
Elektronegativita: 1.93
Elektronová konfigurace: [Kr] 4d10 5s1
Objeveno v roce: 0

Aurum (Au)

Latinský název: Gold
Chemická skupina: přechodné kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 79
Hmotnostní číslo: 196.966569
Elektronegativita: 2.54
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f14 5d10 6s1
Objeveno v roce: 0

Roentgenium* (Rg)

Latinský název: Roentgenium
Chemická skupina: přechodné kovy
Skupenství:
Protonové číslo: 111
Hmotnostní číslo: 280
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Rn] 5f14 6d10 7s1
Objeveno v roce: 1994


Skupiny VI až VII.B

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skupina VI.B

Chromium (Cr)

Latinský název: Chromium
Chemická skupina: přechodné kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 24
Hmotnostní číslo: 51.9961
Elektronegativita: 1.66
Elektronová konfigurace: [Ar] 3d5 4s1
Objeveno v roce: 0

Molybdenum (Mo)

Latinský název: Molybdenum
Chemická skupina: přechodné kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 42
Hmotnostní číslo: 95.96
Elektronegativita: 2.16
Elektronová konfigurace: [Kr] 4d5 5s1
Objeveno v roce: 1778

Wolframium (W)

Latinský název: Tungsten
Chemická skupina: přechodné kovy
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 74
Hmotnostní číslo: 183.84
Elektronegativita: 2.36
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f14 5d4 6s2
Objeveno v roce: 1783

Seaborgium (Sg)

Latinský název: Seaborgium
Chemická skupina: přechodné kovy
Skupenství:
Protonové číslo: 106
Hmotnostní číslo: 271
Elektronegativita:
Elektronová konfigurace: [Rn] 5f14 6d4 7s2
Objeveno v roce: 1974


Lanthanoidy

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skupina Lanthanoidy

Lanthanum (La)

Latinský název: Lanthanum
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 57
Hmotnostní číslo: 138.90547
Elektronegativita: 1.1
Elektronová konfigurace: [Xe] 5d1 6s2
Objeveno v roce: 1839

Cerium (Ce)

Latinský název: Cerium
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 58
Hmotnostní číslo: 140.116
Elektronegativita: 1.12
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f1 5d1 6s2
Objeveno v roce: 1803

Praseodymium (Pr)

Latinský název: Praseodymium
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 59
Hmotnostní číslo: 140.90765
Elektronegativita: 1.13
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f3 6s2
Objeveno v roce: 1885

Neodymium (Nd)

Latinský název: Neodymium
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 60
Hmotnostní číslo: 144.242
Elektronegativita: 1.14
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f4 6s2
Objeveno v roce: 1885

Promethium (Pm)

Latinský název: Promethium
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 61
Hmotnostní číslo: 145
Elektronegativita: 1.13
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f5 6s2
Objeveno v roce: 1947

Samarium (Sm)

Latinský název: Samarium
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 62
Hmotnostní číslo: 150.36
Elektronegativita: 1.17
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f6 6s2
Objeveno v roce: 1853

Europium (Eu)

Latinský název: Europium
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 63
Hmotnostní číslo: 151.964
Elektronegativita: 1.2
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f7 6s2
Objeveno v roce: 1901

Gadolinium (Gd)

Latinský název: Gadolinium
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 64
Hmotnostní číslo: 157.25
Elektronegativita: 1.2
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f7 5d1 6s2
Objeveno v roce: 1880

Terbium (Tb)

Latinský název: Terbium
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 65
Hmotnostní číslo: 158.92535
Elektronegativita: 1.2
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f9 6s2
Objeveno v roce: 1843

Dysprosium (Dy)

Latinský název: Dysprosium
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 66
Hmotnostní číslo: 162.500
Elektronegativita: 1.22
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f10 6s2
Objeveno v roce: 1886

Holmium (Ho)

Latinský název: Holmium
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 67
Hmotnostní číslo: 164.93032
Elektronegativita: 1.23
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f11 6s2
Objeveno v roce: 1878

Erbium (Er)

Latinský název: Erbium
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 68
Hmotnostní číslo: 167.259
Elektronegativita: 1.24
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f12 6s2
Objeveno v roce: 1842

Thulium (Tm)

Latinský název: Thulium
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 69
Hmotnostní číslo: 168.93421
Elektronegativita: 1.25
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f13 6s2
Objeveno v roce: 1879

Ytterbium (Yb)

Latinský název: Ytterbium
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 70
Hmotnostní číslo: 173.054
Elektronegativita: 1.1
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f14 6s2
Objeveno v roce: 1878

Lutetium (Lu)

Latinský název: Lutetium
Chemická skupina:
Skupenství: pevná látka
Protonové číslo: 71
Hmotnostní číslo: 174.9668
Elektronegativita: 1.27
Elektronová konfigurace: [Xe] 4f14 5d1 6s2
Objeveno v roce: 1907


   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify