Psaní velkých a malých písmen

Velká písmena na začátku věty

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Velké písmeno na začátku věty

Na začátku věty se píše vždy velké písmeno. Nezáleží, zda se jedná o větu oznamovací, tázací či rozkazovací. Např.:

Kdo to je?
Bydlíme v Brně.
Nastup si do auta!
Nevím, o co jí jde.
Na fotce je máma, sestra a babička.

Pozor! Věta může obsahovat jenom jedno slovo, např.:

Kde? Tu!
Vyhráli jsme! Hurá! Jupí!
Kdo je tam? Táta.Vlastní jména (střední)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jména živých bytostí

Vlastní jména osob a zvířat, příjmení i přezdívky se vždy píší s velkým počátečním písmenem, např. Anna Marie Nováková, Marie Terezie, náš pes Rex, kocour Mourek, královna Anežka, Viktorie, pan Richard, slečna Hubáčková, Karel Čtvrtý, pan doktor Veselý.

Názvy zvířecích a rostlinných druhů píšeme s malým písmenem, např kopřiva, vosa, veverka obecná, ptakopysk podivný.Vlastní jména (těžké)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Jména živých bytostí

Vlastní jména osob a zvířat i jejich přídomky, přezdívky a přívlastky se vždy píší s velkým počátečním písmenem, např. Anna Marie Nováková, Marie Terezie, (pes) Rex, (kocour) Mourek, Anežka Česká, Richard Lví srdce, Ladislav (zvaný) Pohrobek, Karel Čtvrtý, Kateřina Veliká.

Totéž platí i pro jména pohádkových a mytologických postav, knižních a filmových hrdinů, přičemž obecná jména se obvykle píší s malým písmenem, např. kocour Mikeš, motýl Emanuel, Popelka, děd Vševěd, kačer Donald, Červená karkulka (karkulka = čepec), Rozum, Závist, Robin Hood, Zeus, Herkules apod.

Ve spojeních, která obsahují obecné a přídavné jméno a jako celek se považují za vlastní jméno, se velké písmeno obvykle píše u prvního z nich: Panna orleánská, Mistr sázavskýSázavský mistr, Lotosový květ, Sedící býk.

Přívlastek svatý před jménem píšeme malým písmenem, např. svatý Jan, také kostel sv. Jana. Pokud je však svatý užito jako první slovo (typicky zkráceného) názvu stavby, píšeme s velkým: sešli jsme se u Svatého Víta (tj. u Chrámu sv. Víta) .

U cizích jmen se způsob psaní řídí výchozím jazykem: Leonardo da Vinci, Leonardo DiCaprio, Jean-Claude Van Damme.

Tituly, oslovení a povolání se až na výjimky píší s malým písmenem: slečna Dvořáková, inženýr Peterka, profesor Kadlec, ale Excelence, Jeho Magnificence apod. Zkratky titulů se až na výjimky píší s velkým počátečním písmenem: Ing. Petráček, Mgr. Bláhová, Bc. Zkoumal, ale např. doc. Konvičková, prof. Malý.Místní jména

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Místní jména

Vlastní názvy kontinentů, států, řek, pohoří, měst a obcí se podobně jako jména a příjmení píší s velkými počátečními písmeny. Např. Itálie, Praha, Evropa, Vltava, Krkonoše.Názvy ulic

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Názvy ulic

Označujeme-li veřejné prostranství, píšeme výrazy ulice, třída, náměstí, nábřeží, sady, alej apod. vždy malým písmenem, ať stojí na první či druhé pozici. Např. Národní třída, Nerudova ulice, náměstí Míru, Rašínovo nábřeží, třída Kapitána Jaroše, Riegrovy sady, Novodvorská alej

Víceslovné názvy:

  • předložka + podstatné jméno – píšeme obojí s velkým písmenem, např. ulice Nad Řekou, ulice Mezi Mosty
  • předložka + přídavné jméno + podstatné jméno – píšeme předložku a přídavné jméno s velkým počátečním písmenem, podstatné jméno většinou malým písmenem, např. ulice Za Žižkovskou vozovnou, ulice U Božích bojovníků. Pozor! Pokud se jedná o vlastní název (ne obecný), píšeme i podstatné jméno s velkým písmenem. Např. K Novému Bubenči
  • vlastní jména pokud je v názvu vlastní jméno, píšeme toto jméno vždy s velkým písmenem, např. třída Kapitána Jaroše, ulice Karla Jaromíra Erbena
  • názvy začínající číslovkou – pokud název začíná na číslovku, která je psána číslicí, píšeme v následujícím slově malé písmeno, např. ulice 28. října. Začíná-li název číslovkou psanou slovem, píšeme ji s velkým písmenem, např. ulice Sedmnáctého listopadu.
  • obecné podstatné jméno + vlastní jméno ve 2. p. píšeme velká písmena, např. ulice Bratří Čapků


Názvy měst, jejich obyvatel a regionů

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Města a regiony

Vlastní názvy měst, obcí a městských částí se píší s velkými počátečními písmeny ve všech slovech názvu kromě předložek. Např. Pardubice, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, městská část Horní Počernice, Malá Strana

Přídavná jména odvozená od měst a obcí se píší s malými počátečními písmeny. Např. chodovské parky, pražské památky

Obyvatelé měst a obcí a jejich částí se píší s velkým počátečním písmenem. Např. Malostranští. Pozor však na přídavné jméno, např. malostranští obchodníci

Oficiální názvy krajů píšeme s velkým písmenem u přídavného jména, např. Středočeský kraj i kraj Středočeský. Výjimku tvoří Kraj Vysočina, kde je slovo kraj součástí názvu, a hlavní město Praha, kde s velkým písmenem píšeme pouze slovo Praha. Neoficiální názvy píšeme s malým písmenem, např. jižní Morava

Regiony, např. Domažlicko, Ústecko atd., píšeme s velkým písmenem.Přírodní celky, pohoří a vodní plochy

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Přírodní celky, pohoří a vodní plochy

Vlastní názvy pohoří, hor, ostrovů, nížin, jeskyň, vodních ploch atd. se píší s velkým počátečním písmenem v prvním slově názvu. Následující slova v názvu se píší s velkým počátečním písmenem pouze v případě, že jde o vlastní jména. Např. Sněžka, Jizerské hory, Českomoravská vrchovina, jezero Bajkal, Krkonošský národní park, AlpyVe spojeních jako národní park Šumava nebo chráněná krajinná oblast Třeboňsko považujeme typ oblasti za obecné označení, proto by se měl psát s malým počátečním písmenem.

Přídavná jména odvozená od názvů měst, pohoří apod. se píší s malými počátečními písmeny. Např. alpské údolí, krkonošské jídlo. Avšak pozor – pokud toto slovo vystupuje jako první slovo ve vlastním názvu, píše se s velkým písmenem. Např. Krkonošský národní park. Taktéž pokud jde o obyvatele, např. Ostravan.

Světové strany se píší s malým počátečním písmenem, např. sever, západ, taktéž severní, jižní atd. Avšak pokud jsou prvním slovem názvu, píšeme je s velkým písmenem, např. Severní ledový oceán.

Místní názvy přírodních jevů se píší s malým počátečním písmenem. Např. tajga, step, prérie, bríza (pobřežní vánek), bóra (druh větru na Jadranu), fjord, grachty (vodní kanály v Holandsku) atd.

 Diktát (lehký)

Zkopíruj odkaz na toto téma.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify