Předložky s a z

Předložky s/z

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Předložky s/se a z/ze

Z/ze

Tato předložka se váže s genitivem (2. pádem), to znamená, že se na ni ptáme koho, čeho, případně odkud? Předložka se použije, hovoříme-li o původu (žena z Prahy), přemisťování odněkud (vyndat ze skříně) nebo materiálu (tričko z bavlny, láhev z plastu).

S/se

Tato předložka se váže s instrumentálem (7. pádem), ptáme se na ni kým, čím? Například s kamarády, s Janou, se sestrou.

Dodatek

Ve starších textech se můžeme setkat i s použitím této předložky ve významu „z povrchu pryč, po povrchu dolů“, např. vzít něco se skříně (předmět se nacházel na skříni, nikoliv v ní), se střechy apod. Tento způsob zápisu je stále možný, dnes se však již i v těchto případech obvykle používá předložka z.

S se píše také v některých ustálených spojeních, jako je kdo s koho či (ne)být s to. V těchto případech se jedná o dnes již neužívanou vazbu se čtvrtým pádem.

Vokalizované podoby předložek (varianty se, ze namísto s, z) se užívají z důvodu zjednodušení výslovnosti, obvykle pokud následuje shluk několika souhlásek nebo stejná souhláska (se středem, ze školy, se sousedem apod.).   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify