Česká gramatika

Slova podřazená, nadřazená a souřadná

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Možná jste si všimli, že některá slova jsou obecnější než jiná. Jejich význam je širší a zahrnuje společné vlastnosti, které se vztahují na slova konkrétnější, která odpovídají jednotlivým příkladům. Pro pojmenování těchto vztahů mezi slovy používáme následující pojmy.

Slovo nadřazené

Slovo nadřazené odpovídá skupině, která má různé zástupce (členy). Jedná se o zmíněné obecnější slovo (například spisovatel), pro které můžeme uvést různé příklady (Karel Čapek, Eduard Bass, Ladislav Klíma apod.)

Slovo podřazené

Slovo podřazené je naopak příkladem, který spadá pod určité slovo nadřazené (tedy člen skupiny). Například Karel Čapek je podřazené slovo ke slovu spisovatel.

Slova souřadná

Slova podřazená, která se nacházejí na stejné úrovni (vztahují se ke stejnému slovu nadřazenému), mají mezi sebou vztah souřadnosti. Jedná se tedy o jednotlivé příklady z dané skupiny (například Karel Čapek a Eduard Bass).


   
   

Copyright © 2017 - 2019 Eductify