Shoda přísudku s podmětem

Doplňování i/y/a

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Shoda přísudku s podmětem – jednoduchý podmět

Shoda přísudku s podmětem znamená, že koncovka použitá v přísudku by měla být v souladu s rodem, číslem a osobou podmětu dané věty.

Podmět může být jednoduchý (například kočka), ale také několikanásobný (kočka a pes). V případě jednoduchého podmětu a příčestí minulého (Kočky si hrály.) a trpného rodu (Kočky byly nalezeny u souseda.) platí následující pravidla.

Rod mužský životný

Je-li podmět rodu mužského životného, minulý čas nemá koncovku, je zakončen pouhým -l (např. Pes štěkal.). Pokud je tento podmět navíc v množném čísle, přísudek bude v minulém čase zakončen koncovkou -i (Psi štěkali.).

Rod mužský neživotný

Je-li podmět v jednotném čísle rodu mužského neživotného, bude minulý čas rovněž zakončen pouhým -l (Stroj nefungoval.). V množném čísle pak bude následovat tvrdé y (Stroje nefungovaly.).

Problém životnosti

Životnost zde však není dána pouze samotným významem, ale tím, zda se dané slovo skloňuje podle životného vzoru (tedy např. sněhuláci táli). Můžeme dokonce získat dvojice, v nichž se i/y v příčestí minulém liší podle užitého tvaru (uzenáče byly x uzenáči byli).

Některá slova pak mají koncovky jako neživotné tvary (např. koncovka -e/-yrodiče, koně, lidičky), přesto jsou v oblasti shody brána jako životná, např. rodiče odešli, lidičky tleskali. Výraz koně ovšem může mít i neživotnou interpretaci (např. houpací koně), pak se ve shodě objevuje tvrdé y, např. houpací koně se houpaly, jezdečtí koně závodili.

Podstatné jméno den pak může mít v množném čísle podobu dny, dni i dnové. V prvních dvou případech je vnímáno jako neživotné, a ve shodě se tedy objevuje tvrdé y, ve třetím případě se však ve shodě používá měkké i (např. dny/dni plynuly, dnové plynuli).

Rod ženský

Je-li podmět rodu ženského, v minulém čase je přísudek zakončen koncovkou -a (Kočka mňoukala.). Pokud je tento podmět v množném čísle, v příčestí minulém bude koncovka -y (Kočky mňoukaly.).

Rod střední

Je-li podmět rodu středního čísla jednotného, přísudek bude zakončen na -o (Štěně kňučelo.). Pokud je tento podmět v množném čísle, bude v příčestí minulém koncovka -a (Štěňata kňučela.). 

Kolísání rodů

U některých slov se však v jednotném a množném čísle liší rod. Příkladem takových slov je dítě (střední rod), v množném čísle děti (ženský rod), podobně ucho, oko. Např. Děti běhaly, uši slyšely, oči viděly

Shoda podle smyslu

Pokud podmět není ve větě přítomen nebo se jedná o bezrodé zájmeno nebo oslovení, uplatňuje se tzv. shoda podle smyslu. Psaní i/y v koncovkách příčestí zde vyplývá z kontextu (tím může být např. i předchozí věta), který musí pisatel znát. Bez něj nemůže správný zápis (který se jinak řídí zmíněnými pravidly) určit. Např.:

My jsme to nebyli. (mezi námi byl alespoň jeden chlapec/muž)

Naproti tomu:

My jsme to nebyly. (pouze dívky/ženy, případně někdo středního rodu)

Proč jste se, pánové, vůbec ženili?

Dívky se vydaly na procházku. Když došly k nádraží, potkaly Pavla.

Shodou podle smyslu se řídíme i v případě jména, které se nachází v předchozí větě v jiném pádu než prvním.

Davy lidí jásaly, když spatřily/spatřili svého oblíbeného herce.

V podobně stavěné větě je možné zvolit shodu se slovem davy (spatřily), ale i se slovem lidé (spatřili). Obě varianty jsou správné.

Podmět všeobecný

V případě podmětu všeobecného je uplatňována shoda podle rodu mužského životného, tedy -i. Např.: Hlásili to v rozhlase.Doplňování i/y/a (několikanásobný podmět)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Shoda přísudku s podmětem – několikanásobný podmět

Shoda přísudku s podmětem znamená, že koncovka použitá v přísudku by měla být v souladu s rodem a číslem podmětu dané věty, dále by se měla shodovat osoba.

Hierarchie rodů

V případě několikanásobných podmětů je nutné řídit se jakousi hierarchií rodů. Pro ni platí následující pravidla:

Rod mužský životný

Je-li v rámci podmětu zastoupeno alespoň jedno jméno rodu mužského životného, patří do přísudku měkké i. Pokud se však podmět nachází až za přísudkem, je možná i shoda podle nejbližší části podmětu. Např.:

Do třídy vstoupili dívky i chlapci. / Do třídy vstoupily dívky i chlapci.

Rod ženský a mužský neživotný

Za rodem mužským životným stojí v hierarchii rod ženský a mužský neživotný (na stejné pozici). Pokud tedy v podmětu není obsaženo jméno mužské neživotné, řídí se přísudek podle nich – bude zakončen na tvrdé y. Např.:

Maminka a miminko si spolu hrály.

Rod střední

Podobná situace jako v předchozím případě nastává i u podmětu složeného ze jmen rodu středního, ovšem pouze v případě, že je alespoň jedno z nich v jednotném čísle. Pokud jsou všechna v čísle množném, bude v koncovce -a. Tedy:

Kotě a štěňata se honily po dvorku.

 ale

Koťata a štěňata se honila po dvorku.Doplňování i/y/a k různým podmětům a do souvětí

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem znamená, že koncovka použitá v přísudku by měla být v souladu s rodem, číslem a osobou podmětu dané věty.

Podmět může být jednoduchý (například kočka), ale také několikanásobný (kočka a pes). V případě jednoduchého podmětu a příčestí minulého (Kočky si hrály.) a trpného rodu (Kočky byly nalezeny u souseda.) platí následující pravidla.

Rod mužský životný

Je-li podmět rodu mužského životného, minulý čas nemá koncovku, je zakončen pouhým -l (např. Pes štěkal.). Pokud je tento podmět navíc v množném čísle, přísudek bude v minulém čase zakončen koncovkou -i (Psi štěkali.).

Rod mužský neživotný

Je-li podmět v jednotném čísle rodu mužského neživotného, bude minulý čas rovněž zakončen pouhým -l (Stroj nefungoval.). V množném čísle pak bude následovat tvrdé y (Stroje nefungovaly.).

Problém životnosti

Životnost zde však není dána pouze samotným významem, ale tím, zda se dané slovo skloňuje podle životného vzoru (tedy např. sněhuláci táli). Můžeme dokonce získat dvojice, v nichž se i/y v příčestí minulém liší podle užitého tvaru (uzenáče byly x uzenáči byli).

Některá slova pak mají koncovky jako neživotné tvary (např. koncovka -e/-yrodiče, koně, lidičky), přesto jsou v oblasti shody brána jako životná, např. rodiče odešli, lidičky tleskali. Výraz koně ovšem může mít i neživotnou interpretaci (např. houpací koně), pak se ve shodě objevuje tvrdé y, např. houpací koně se houpaly, jezdečtí koně závodili.

Podstatné jméno den pak může mít v množném čísle podobu dny, dni i dnové. V prvních dvou případech je vnímáno jako neživotné, a ve shodě se tedy objevuje tvrdé y, ve třetím případě se však ve shodě používá měkké i (např. dny/dni plynuly, dnové plynuli).

Rod ženský

Je-li podmět rodu ženského, v minulém čase je přísudek zakončen koncovkou -a (Kočka mňoukala.). Pokud je tento podmět v množném čísle, v příčestí minulém bude koncovka -y (Kočky mňoukaly.).

Rod střední

Je-li podmět rodu středního čísla jednotného, přísudek bude zakončen na -o (Štěně kňučelo.). Pokud je tento podmět v množném čísle, bude v příčestí minulém koncovka -a (Štěňata kňučela.). 

Kolísání rodů

U některých slov se však v jednotném a množném čísle liší rod. Příkladem takových slov je dítě (střední rod), v množném čísle děti (ženský rod), podobně ucho, oko. Např. Děti běhaly, uši slyšely, oči viděly

 

Několikanásobný podmět

Shoda přísudku s podmětem znamená, že koncovka použitá v přísudku by měla být v souladu s rodem a číslem podmětu dané věty, dále by se měla shodovat osoba.

Hierarchie rodů

V případě několikanásobných podmětů je nutné řídit se jakousi hierarchií rodů. Pro ni platí následující pravidla:

Rod mužský životný

Je-li v rámci podmětu zastoupeno alespoň jedno jméno rodu mužského životného, patří do přísudku měkké i. Pokud se však podmět nachází až za přísudkem, je možná i shoda podle nejbližší části podmětu. Např.:

Do třídy vstoupili dívky i chlapci. / Do třídy vstoupily dívky i chlapci.

Rod ženský a mužský neživotný

Za rodem mužským životným stojí v hierarchii rod ženský a mužský neživotný (na stejné pozici). Pokud tedy v podmětu není obsaženo jméno mužské neživotné, řídí se přísudek podle nich – bude zakončen na tvrdé y. Např.:

Maminka a miminko si spolu hrály.

Rod střední

Podobná situace jako v předchozím případě nastává i u podmětu složeného ze jmen rodu středního, ovšem pouze v případě, že je alespoň jedno z nich v jednotném čísle. Pokud jsou všechna v čísle množném, bude v koncovce -a. Tedy:

Kotě a štěňata se honily po dvorku.

 ale

Koťata a štěňata se honila po dvorku.    
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify