Česká gramatika

Psaní ú/ů

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Psaní ú/ů

Písmena ú/ů se používají k zachycení jedné hlásky (jejich výslovnost se tedy neliší). Jejich zápis se řídí následujícími pravidly:

Psaní ů

Písmeno ů se objevuje pouze u domácí slovní zásoby, a to uprostřed slova (sůl, hůl, kůra, průkaz) a v koncovkách (domů, hradů, pánům).

Psaní ú

Písmeno ú se v domácích slovech používá vždy na začátku (např. úhel, účast, úkol), po předponě (neúčast, zaúkolovat, nejúspěšnější, bezúhonný...) nebo na švu složenin (např. trojúhelník). Ú píšeme také v citoslovcích (, vrkú apod.).

U cizích slov píšeme ú vždy, ať už je to uprostřed (múza, kúra, skútr, štrúdl, ocún, fúrie), nebo na konci (např. iglú, ragú). Pokud bychom cizí slovo skloňovali a přidávali přitom koncovky, pak v nich bude stejně jako u slov domácích ů s kroužkem (např. pět skútrů).

*Pozor na*: kůra (stromu) x kúra (léčebná/zkrášlující, např. manikúra, pedikúra)   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify