Koncovky slov

i/y v koncovkách podst. jmen (mužského rodu)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

I/Y v koncovkách podstatných jmen

Abychom správně určili, jaké i/y patří do koncovky nějakého tvaru podstatného jména, musíme nejprve toto jméno přiřadit ke vzoru. K tomu potřebujeme znát jeho rod a podobu v prvním a druhém pádě.

Vzory rodu mužského

V rámci mužského rodu rozlišujeme vzory životné a neživotné, přičemž v některých případech se mohou i neživé objekty (např. sněhulák) skloňovat podle životních vzorů.

Mezi vzory rodu mužského životného patří: pán, muž, předseda, soudce.

pád č. jednotné č. množné
1. pán páni, pánové
2. pána pánů
3. pánovi, pánu pánům
4. pána pány
5. pane! páni! pánové!
6. pánovi, pánu pánech
7. pánem pány

např. pes

Ve spojitosti s příjmením, povoláním nebo titulem se používá krátká podoba pan (pan Novák, pan učitelpan inženýr).

pád č. jednotné č. množné
1. muž muži, mužové
2. muže mužů
3. muži, mužovi mužům
4. muže muže
5. muži! muži! mužové!
6. muži, mužovi mužích
7. mužem muži

např. kůň

Na rozdíl od vzoru pán má vzor muž měkké i v koncovce prvního i čtvrtého pádu množného čísla. 

pád č. jednotné č. množné
1. předseda předsedové
2. předsedy předsedů
3. předsedovi předsedům
4. předsedu předsedy
5. předsedo! předsedové!
6. předsedovi předsedech
7. předsedou předsedy

např. starosta

U jmen zakončených na -ka, -ga, -cha, -ha se v šestém pádě množného čísla používá zakončení zích (sluzích), respektive ších (monarších).

pád č. jednotné č. množné
1. soudce soudci, soudcové
2. soudce soudců
3. soudci, soudcovi soudcům
4. soudce soudce
5. soudce! soudci! soudcové!
6. soudci, soudcovi soudcích
7. soudcem soudci

např. prodejce

Můžeme si všimnout, že (s výjimkou vzoru předseda) v prvním pádě jsou všechna podstatná jména rodu mužského životného v množném čísle zakončena měkkým i (variantně -ové). To je v souladu se tvarem zájmena ti, můžeme tedy říct ti páni, ti muži, ti soudci. Naproti tomu ve čtvrtém pádě se objevuje tvrdé y (ty pány, ty předsedy) nebo e (mužesoudce).

Mezi vzory rodu mužského neživotného patří:hrad, stroj.

pád č. jednotné č. množné
1. hrad hrady
2. hradu hradů
3. hradu hradům
4. hrad hrady
5. hrade! hrady!
6. hradě, hradu hradech
7. hradem hrady

např. sever

Vzor hrad má ještě podtyp les, který má ve druhém pádě jednotného čísla tvar lesa, v šestém pádě čísla jednotného lese a množného lesích.

pád č. jednotné č. množné
1. stroj stroje
2. stroje strojů
3. stroji strojům
4. stroj stroji
5. stroji! stroje!
6. stroji strojích
7. strojem stroji

např. koš

Můžeme si povšimnout, že ve vzorech muž, soudce a stroj se neobjevuje žádné tvrdé y (jedná se o měkké vzory).i/y v koncovkách podst. jmen (rodu ženského a středního)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

I/Y v koncovkách podstatných jmen

Vzory rodu ženského 

Mezi vzory ženského rodu patří: žena, růže, píseň, kost.

pád č. jednotné č. množné
1. žena ženy
2. ženy žen
3. ženě ženám
4. ženu ženy
5. ženo! ženy!
6. ženě ženách
7. ženou ženami

např. hora

Vzor žena je tvrdý. Výjimku tvoří slova, jejichž základ je zakončen měkkou souhláskou, jako je skica, Alča, Táňa, Míša apod., kdy se místo tvrdého y objevuje měkké (na rozdíl od mužského vzoru hrad, kde i slova zakončená měkkou souhláskou mohou mít tvrdé y, např. kecy).

pád č. jednotné č. množné
1. růže růže
2. růže růží
3. růži růžím
4. růži růže
5. růže! růže!
6. růži růžích
7. růží růžemi

např. výše

pád č. jednotné č. množné
1. píseň písně
2. písně písní
3. písni písním
4. píseň písně
5. písni! písně!
6. písni písních
7. písní písněmi

např. jabloň

pád č. jednotné č. množné
1. kost kosti
2. kosti kostí
3. kosti kostem
4. kost kosti
5. kosti! kosti!
6. kosti kostech
7. kostí kostmi

např. vlastnost

Vzory rodu středního

Mezi vzory rodu středního patří: město, moře, kuře, stavení.

pád č. jednotné č. množné
1. město města
2. města měst
3. městu městům
4. město města
5. město! města!
6. městě, městu městech
7. městem městy

např. kolo

pád č. jednotné č. množné
1. moře moře
2. moře moří
3. moři mořím
4. moře moře
5. moře! moře!
6. moři mořích
7. mořem moři

např. pole

pád č. jednotné č. množné
1. kuře kuřata
2. kuřete kuřat
3. kuřeti kuřatům
4. kuře kuřata
5. kuře! kuřata!
6. kuřeti kuřatech
7. kuřetem kuřaty

např. kotě

Podle vzoru kuře se zpravidla skloňují názvy mláďat.

pád č. jednotné č. množné
1. stavení stavení
2. stavení stavení
3. stavení stavením
4. stavení stavení
5. stavení! stavení!
6. stavení staveních
7. stavením staveními

např. myšleníi/y v koncovkách přídavných jmen (vzor mladý, jarní)

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skloňování přídavných jmen

Přídavná jména skloňujeme podle následujících vzorů:

Vzor mladý

V 1. pádu jednotného čísla mužského rodu končí na na -hý ,-chý  -rý -dý -tý -ný, např. křehký, radostný, sytý atd.

Také může být zakončen na obojetnou souhlásku (b, l, m, p, s, v, z) a ý, např. chabý, známý, lysý. Aby se jednalo o vzor mladý, tvary pro jednotlivé rody musí být odlišné, např. známý muž, známá žena, známé dítě.

Tento vzor je tvrdý a má v koncovkách vždy y (mladý, s mladým, z mladých, s mladými), kromě 1. a 4. pádu rodu mužského životného v množném čísle:

  • 1. pád (kdo, co?): mladí muži / mladé stromy
  • 2. pád (bez koho, co?): mladých mužů / mladých stromů
  • 3. pád (ke komu, čemu?): mladým mužům / mladým stromům
  • 4. pád (vidím koho, co?): mladé muže / mladé stromy
  • 5. pád (oslovení): mladí muži / mladé stromy
  • 6. pád (o kom, čem?): mladých mužích / mladých stromech
  • 7. pád (s kým, čím?): mladými muži / mladými stromy

Vzor jarní

Tento vzor je měkký, v koncovce je vždy měkké -i a přídavná jména mají ve všech třech rodech stejný tvar, např. jarní květ, jarní květy, kosí zpěv, kosí hnízdo.Přivlastňovací zájmena

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Přivlastňovací zájmena

Můj, tvůj a svůj

Můj, tvůj a svůj skloňujeme následovně:

Číslo jednotné

Rod mužský
1. pád (kdo, co?): můj
2. pád (bez koho, čeho?): mého
3. pád (ke komu, čemu?): mému
4. pád (vidím koho, co?): mého, můj (neživ.)
5. pád (oslovujeme): můj
6. pád (o kom, o čem?): mém
7. pád (s kým, čím?): mým

Rod ženský
1. pád (kdo, co?): má/moje
2. pád (bez koho, čeho?): mé/mojí
3. pád (ke komu, čemu?): mé/mojí
4. pád (vidím koho, co?): mou/moji
5. pád (oslovujeme): má/moje
6. pád (o kom, o čem?): mé/mojí
7. pád (s kým, čím?): mou/mojí

Rod střední
1. pád (kdo, co?): mé/moje
2. pád (bez koho, čeho?): mého
3. pád (ke komu, čemu?): mému
4. pád (vidím koho, co?): mé/moje
5. pád (oslovujeme): mé/moje
6. pád (o kom, o čem?): mém
7. pád (s kým, čím?): mým

Číslo množné

Rod mužský živ. (mí/moji) a neživ. (mé/moje); rod ženský (mé/moje); rod střední (má/moje)
1. pád (kdo, co?): mí/moji muži, mé/moje hrady (neživ.); mé/moje ženy; má/moje města
2. pád (bez koho, čeho?): mých
3. pád (ke komu, čemu?): mým
4. pád (vidím koho, co?): mé/moje
5. pád (oslovujeme): stejně jak 1. pád
6. pád (o kom, o čem?): mých
7. pád (s kým, čím?): mými

Náš a váš

Náš a váš skloňujeme následovně:

Číslo jednotné

Rod mužský
1. pád (kdo, co?): náš
2. pád (bez koho, čeho?): našeho
3. pád (ke komu, čemu?): našemu
4. pád (vidím koho, co?): našeho, náš (neživ.)
5. pád (oslovujeme): náš
6. pád (o kom, o čem?): našem
7. pád (s kým, čím?): naším

Rod ženský
1. pád (kdo, co?): naše
2. pád (bez koho, čeho?): naší
3. pád (ke komu, čemu?): naší
4. pád (vidím koho, co?): naši
5. pád (oslovujeme): naše
6. pád (o kom, o čem?): naší
7. pád (s kým, čím?): naší

Rod střední
1. pád (kdo, co?): naše
2. pád (bez koho, čeho?): našeho
3. pád (ke komu, čemu?): našemu
4. pád (vidím koho, co?): naše
5. pád (oslovujeme): naše
6. pád (o kom, o čem?): našem
7. pád (s kým, čím?): naším

Číslo množné

Rod mužský živ. (naši) a neživ. (naše); rod ženský (naše); rod střední (naše)
1. pád (kdo, co?): naši, naše (neživ.); naše; naše
2. pád (bez koho, čeho?): našich
3. pád (ke komu, čemu?): našim
4. pád (vidím koho, co?): naše
5. pád (oslovujeme): stejně jak 1. pád
6. pád (o kom, o čem?): našich
7. pád (s kým, čím?): našimi

Jeho, její a jejich

Zájmena jeho a jejich jsou nesklonná (mají stejný tvar ve všech pádech). Zájmeno její se skloňuje jako přídavné jméno, vzor jarní.Ostatní zájmena

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Skloňování zájmen

Zájmena jaký, který, každý se skloňují jako přídavné jméno mladý (také sám, ale pozor na životnost, neživotnost a výjimku pro děti: muži sami, stroje samy, ženy samy, děti samy, děvčata sama).

U zájmen jakýsi, jakýkoli(v), kdokoli(v) se skloňuje část před -koli(v), -si (jakýmkoliv, jacísi). Zájmeno čí se skloňuje jako přídavné jméno jarní.

Sebou a s sebou

Pouze zájmeno sebou se používá ve významu „svým tělem“, např. trhl sebou, házel sebou.

Zájmeno sebou ve spojení s předložkou s (s sebou) se užívá ve významu „vzít něco s sebou“ (tedy v podstatě spolu se sebou), např. vezměte si s sebou přezůvky, vzal si s sebou svou oblíbenou knihu.Zájmena týž/tentýž

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Psaní číslovek slovem

Zkopíruj odkaz na toto téma. expand learning text

Psaní číslovek

Při zápisu číselných hodnot slovem píšeme každou číslovku zvlášť, např. dva miliony tři sta dvacet pět tisíc sedm set padesát čtyři.

Řadové číslovky (označují umístění v pořadí, např. čtvrtý, pátý, třináctý) se při zápisu číslem doplní tečkou, např. 8. žák, 3. ročník, 20. den.

Slova složená z číslovky a přídavného jména píšeme dohromady, a to i v případě, že je přídavné jméno reprezentováno pouze značkou, např. 20letá (či dvacetiletá), pětinásobný (5násobný), 10m (10metrový, desetimetrový), 20% (20procentní, dvacetiprocentní), 4krát (čtyřikrát).i/y v osobních koncovkách sloves

Zkopíruj odkaz na toto téma.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify