Slovesné vzorce

Sloveso + holý infinitiv nebo gerundium

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Sloveso + infinitiv s to nebo gerundium s rozdílem ve významu

Zkopíruj odkaz na toto téma.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify