Souvětí a spojky

Věty podmínkové - nultý kondicionál

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Věty podmínkové - první kondicionál

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Věty podmínkové - mix

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Věty přací

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Věty s -ing a -ed

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Věty přípustkové

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Spojovací výrazy a frázy

Zkopíruj odkaz na toto téma.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify