Slovotvorba

Záporné předpony un/in/im/il/ir/dis

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Přípony podstatných jmen - tvorba osob (ee/er/or/ian/ist...)

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Přípony přídavných jmen (ible; able)

Zkopíruj odkaz na toto téma.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify