Anglická gramatika

Muset (must); nesmět (mustn´t); nemuset (needn´t)

Zkopíruj odkaz na toto téma.

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify