Anglická gramatika

Future simple (Budoucí čas prostý) - will/shall

Zkopíruj odkaz na toto téma.

   
   

Copyright © 2017 - 2020 Eductify