Časy a slovesa

Sloveso být - kladné, záporné

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Present simple (Přítomný č. prostý) - kladné tvary

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Present continuous (Přítomný č. průběhový) - otázky; krátké odpovědi

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Rozdíl Present simple (Přít. prostý) a Present continuous (Přít. průběhový) - střední

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Past simple (Minulý č. prostý) - kladné tvary pravidelných sloves

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Past continuous (Minulý č. průběhový) - otázky, krátké odpovědi, zápor

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Rozdíl Past simple (Minulý prostý) a Past continuous (Minulý průběhový)

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Present Perfect Simple 2 (Předpřítomný č. prostý) 2

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Present Perfect Simple 3 (Předpřítomný č. prostý) 3

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Rozdíl Past simple (Minulý prostý) a Present perfect simple (Předpřítomný prostý) 1

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Rozdíl Past simple (Minulý prostý) a Present perfect simple (Předpřítomný prostý) 2

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Rozdíl Present perfect simple (Předpřít. prostý) a Present perfect continuous (Předpřít. průběhový)

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Future simple (Budoucí čas prostý) - will/shall

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Rozdíl Future continuous (Bud. průběhový) a Future perfect simple (Předbudoucí prostý)

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Rozdíl Past simple (Minulý prostý) a Past perfect simple (Předminulý prostý)

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Minulé a předminulé časy - mix

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Použití used to do, be/get used to + -ing

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Muset (must); nesmět (mustn´t); nemuset (needn´t)

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Rozdíl mezi have to a must

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Vyjádření pravděpodobnosti

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Použití make nebo do

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Trpný rod - přítomný čas průběhový, předpřítomný č. prostý

Zkopíruj odkaz na toto téma.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify