Přídavná jména a příslovce

Druhý stupeň přídavných jmen

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Porovnávání přídavných jmen (as...as, than)

Zkopíruj odkaz na toto téma.


Použití so a such

Zkopíruj odkaz na toto téma.


   
   

Copyright © 2017 - 2023 Eductify